Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:29 Torsdag 2015-04-16 kl. 09:30

Torsdag 2015-04-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2014/15:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:29
Datum och tid: 2015-04-16 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
-Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
Kommenterad dagordning

2. Översyn av EU:s grannskapspolitik (ENP)
Information
-Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

3. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:27 och 2014/15:28

4. Norden (UU9)
Beredning
Skrivelse 2014:15:90 och motioner
Förslag till betänkanden 2014/15:UU9
Föredragande: Moa Larsson

5. Strategisk exportkontroll 2014 — krigsmateriel och produkter
med dubbla användningsområden (UU11)
Beredning
Skrivelse 2014/15:114 och motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU11
Föredragande: Fredrik Kirst

6. Europarådet (UU14)
Beredning
Skrivelse 2014/15:66, redogörelse 2014/15:ER1 och motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU14
Föredragande: Sara Ehrenberg

7. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
(UU16)
Beredning
Skrivelse 2014/15:67 och redogörelse 2014/15:OSSE1
Förslag till betänkande 2014/15:UU16
Föredragande: Josefina Kildjer

8. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)
(UU3y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skrivelse 2014/15:75
PM Skrivelse 75
Föredragande: Josefina Kildjer

9. Årsboken om EU verksamheten i Europeiska unionen
under 2014
(UU10)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2014/15:65 och motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU10
Föredragande: Sara Ehrenberg

10. FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU15
Föredragande: Fredrik Kirst

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Information
-Ordförande Lars Heikensten
Biståndsanalys 2015

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april kl. 08:00

Bilagor