Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:30 Torsdag 2015-04-23 kl. 08:00

Torsdag 2015-04-23 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2014/15:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:30
Datum och tid: 2015-04-23 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Översyn av EU:s grannskapspolitik (ENP) (UU18)
Beredning
Förslag till utlåtande 2014/15:UU18
Föredragande: Fredrik Kirst

2. Norden (UU9)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2014:15:90 och motioner
Förslag till betänkanden 2014/15:UU9
Föredragande: Moa Larsson

3. Årsboken om EU verksamheten i Europeiska unionen
under 2014 (UU10)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2014/15:65 och motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU10
Föredragande: Sara Ehrenberg
EU- nämndens yttrande
Näringsutskottets protokollsutdrag
Skatteutskottets protokollsutdrag
Kulturutskottets protokollsutdrag
Socialutskottets yttrande
Civilutskottets yttrande
Utbildningsutskottets yttrande
Finansutskottets yttrande
Miljö- och jordbrukutskottets yttrande
Försvarsutskottets yttrande
Trafikutskottets yttrande
Justitieutskottets yttrande

4. Strategisk exportkontroll 2014 — krigsmateriel och produkter
med dubbla användningsområden (UU11)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2014/15:114 och motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU11
Föredragande: Fredrik Kirst

5. Europarådet (UU14)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2014/15:66, redogörelse 2014/15:ER1 och motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU14
Föredragande: Sara Ehrenberg

6. FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU15
Föredragande: Fredrik Kirst

7. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
(UU16)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2014/15:67 och redogörelse 2014/15:OSSE1
Förslag till betänkande 2014/15:UU16
Föredragande: Josefina Kildjer

8. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:28
Protokoll 2014/15:29

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. (Kl. 08:30) Offentlig utfrågning tillsammans med
näringsutskottet om ett handelsavtal mellan EU och USA
(TTIP) (Lokal: Förstakammarsalen)

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 11:00


Bilagor