Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:31 Tisdag 2015-05-05 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2014/15:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:31
Datum och tid: 2015-05-05 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Justering
Motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU15
Föredragande: Fredrik Kirst

2. Årsboken om EU verksamheten i Europeiska unionen
under 2014 (UU10)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2014/15:65 och motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU10
Föredragande: Sara Ehrenberg

3. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
(UU16)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2014/15:67 och redogörelse 2014/15:OSSE1
Förslag till betänkande 2014/15:UU16
Föredragande: Josefina Kildjer

4. Översyn av EU:s grannskapspolitik (ENP) (UU18)
Fortsatt beredning
Förslag till utlåtande 2014/15:UU18
Föredragande: Fredrik Kirst

5. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:30

6. Reseberättelser
Utrikesutskottets delegationsresa till Haag
Utrikesutskottes delegationsresa till Wien
IPC Riga (CFSP/CSDP)

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. (Kl. 11:30) Regeringens strategi- och framtidsarbete och det
nordiska samarbetet
Information
- Statsråd Kristina Persson

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj kl. 08:00

Bilagor