Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:32 Torsdag 2015-05-07 kl. 08:00

Torsdag 2015-05-07 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2014/15:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:32
Datum och tid: 2015-05-07 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. (Kl. 08:00) Östliga partnerskapet
Information
PM. Hemligt. Finns på kansliet
Utrikesminister Margot Wallström

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott kl. 09:00-09:30 i
utrikesutskottets sessionssal

2. (Kl. 09:30) Norden (UU9)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2014:15:90 och motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU9
Föredragande: Moa Larsson

3. Strategisk exportkontroll 2014 — krigsmateriel och
produkter med dubbla användningsområden (UU11)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2014/15:114 och motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU11
Föredragande: Fredrik Kirst

4. Europarådet (UU14)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2014/15:66, redogörelse 2014/15:ER1 och motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU14
Föredragande: Sara Ehrenberg

5. Fråga om ev. yttrande över Vårändringsbudget för 2015
och Årsredovisning för staten 2014 (UU2y)
Fråga om yttrande till FiU
Beredning
Proposition 2014/15:99 och motioner
Skrivelse 2014/15:101


Föredragande: Britt-Marie Hartvig
PM

6. Fråga om ev beredning av proposition 2014/15:109
Försvarspolitisk inriktning, Sveriges försvar 2016-2020
(avsnitt 4) i sammansatt utrikes- och försvarsutskott

7. Fråga om ev. kompletteringsval till sammansatta utrikes- och
försvarsutskottet

8. EU-frågor
PM

9. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:31

10. Kanslimeddelanden

11. Diskussion om UU:s prioriteringar 2014-2018
Studiebesök
Uppföljning och utvärdering
Skrivelser
Motioner
Resor
EU-frågor (FAC-föredragningar)

12. (Kl. 10:30) FN:s post-2015-arbete
Information
Biståndsminister Isabella Lövin

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 11:00

Bilagor