Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:33 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2014/15:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:33
Datum och tid: 2015-05-19 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Årsboken om EU verksamheten i Europeiska unionen
under 2014 (UU10)
Justering
Skrivelse 2014/15:65 och motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU10
Föredragande: Sara Ehrenberg

2. Europarådet (UU14)
Justering
Skrivelse 2014/15:66, redogörelse 2014/15:ER1 och motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU14
Föredragande: Sara Ehrenberg

3. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
(UU16)
Justering
Skrivelse 2014/15:67 och redogörelse 2014/15:OSSE1
Förslag till betänkande 2014/15:UU16
Föredragande: Josefina Kildjer

4. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:32

5. (Kl. 11:15) Föredragning om utgiftsområde 5 (Internationell
samverkan) och om UD:s ekonomi
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder

6. Yttrande över Vårändringsbudget för 2015
och Årsredovisning för staten 2014 (UU2y)
Beredning
Proposition 2014/15:99 och skrivelse 2014/15:101
Förslag till yttrande 2014/15:UU2y

7. Översyn av EU:s grannskapspolitik (ENP) (UU18)
Fortsatt beredning
JOIN (2015) 6 final
Förslag till utlåtande 2014/15:UU18
Föredragande: Fredrik Kirst

8. Fråga om ev. överlämnande av yrkanden till sammansatt
utrikes- och försvarsutskott
PM

9. Reseberättelse
Delegationsresa Genève

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 09:30

Bilagor