Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:34 Torsdag 2015-05-21 kl. 09:30

Torsdag 2015-05-21 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2014/15:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:34
Datum och tid: 2015-05-21 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Norden (UU9)
Justering
Skrivelse 2014/15:90 och motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU9
Föredragande: Moa Larsson

2. Strategisk exportkontroll 2014 — krigsmateriel och
produkter med dubbla användningsområden (UU11)
Justering
Skrivelse 2014/15:114 och motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU11
Föredragande: Fredrik Kirst

3. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:33

4. Inför utrikesrådet (FAC-bistånd)
Information
Kommenterad dagordning
Statssekreterare Ulrika Modéer, UD

5. Vårändringsbudget för 2015, utgiftsområde 7
Information
Statssekreterare Ulrika Modéer, UD

6. IDEAS verksamhet i Stockholm
Information
Statssekreterare Ulrika Modéer, UD

7. Yttrande över Vårändringsbudget för 2015 och
Årsredovisning för staten 2014 (UU2y)
Fortsatt beredning
Proposition 2014/15:99 och skrivelse 2014/15:101
Förslag till yttrande 2014/15:UU2y

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 11:00

Bilagor