Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:35 Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2014/15:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:35
Datum och tid: 2015-05-26 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Översyn av EU:s grannskapspolitik (ENP) (UU18)
Justering
JOIN (2015) 6 final
Förslag till utlåtande 2014/15:UU18
Föredragande: Fredrik Kirst

2. Yttrande över Vårändringsbudget för 2015 och
Årsredovisning för staten 2014 (UU2y)
Justering
Proposition 2014/15:99 och skrivelse 2014/15:101
Förslag till yttrande 2014/15:UU2y

3. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:34

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Onsdagen den 17 juni 2015 kl. 08:00

Bilagor