Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:36 Onsdag 2015-06-17 kl. 08:00

Onsdag 2015-06-17 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2014/15:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:36
Datum och tid: 2015-06-17 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kommenterad dagordning
Kabinettssekreterare Annika Söder

2. Inför Ffd i Addis Abeba
Information
UD:s information inför FfD
FAC slutsatser
Svenskt förhållningssätt inför Ffd
Statssekreterare Ulf Holm

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2014/15:35, besöksprotokoll 2014/15:8,
2014/15:9 och 2014/15:10

4. Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens
sommaruppehåll 2015

5. Beslut om utskottets prioriteringar
PM
EU-frågor
Motionsyrkanden
Studiebesök
Skrivelser
Uppföljning och utvärdering
Utrikesresor

6. Aktuella EU-frågor
EU-PM

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Uppdrag att justera protokoll
Uppdrag för ordförande att justera dagens protokoll

10. Nästa sammanträde
Fredagen den 17 juli 2015

Bilagor