Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:37 Fredag 2015-07-17 kl. 10:00

Fredag 2015-07-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2014/15:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:37
Datum och tid: 2015-07-17 10:00
Plats: Skandiasalen

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Statssekreterare Hans Dahlgren, SB
Kommenterad dagordning FAC
Tillägg kommenterad dagordning FAC

2. Kanslimeddelanden

3. Övriga frågor

4. Uppdrag att justera dagens protokoll

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 september 2015 kl. 09:30

Bilagor