Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-03-15 kl. 11:00

Tisdag 2016-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2015/16:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27
Datum och tid: 2016-03-15 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Uppföljning av klimattoppmötet i Paris: ett vetenskapligt perspektiv
Information
Professor Johan Rockström, Stockholms universitet

2. Justering av protokoll
Protokoll 2015/16:26

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 mars kl. 08:30

Bilagor