Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:28 Torsdag 2016-03-17 kl. 08:30

Torsdag 2016-03-17 kl. 08:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2015/16:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28
Datum och tid: 2016-03-17 08:30
Plats: RÖ 5-30

1. Information om Sveriges FN-politik
Information
Utrikesminister Margot Wallström, UD

2. Överläggning om EU:s globala strategi (EG)
Utrikesminister Margot Wallström, UD
PM EGS ståndpunkt
PM

3. Justering av protokoll
Protokoll 2015/16:27
Besöksprotokoll 2015/16:18
Besöksprotokoll 2015/16:19

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. (Kl. 11:30) Besök på Försvarets radioanstalt (FRA)

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 mars kl. 11:00

Bilagor