Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:36 Torsdag 2016-04-28 kl. 09:30

Torsdag 2016-04-28 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2015/16:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36
Datum och tid: 2016-04-28 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Mellanöstern och Nordafrika (UU12)
Justering
Förslag till betänkande 2015/16:UU12
Föredragande: Fredrik Kirst

2. Avtal om fördjupat partnerskap mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (UU20)
Justering
Förslag till betänkande 2015/16:UU20
Föredragande: Agota Földes

3. Inför utrikesrådet (FAC utveckling)
Information
Statssekreterare Ulrika Modéer
Kommenterad dagordning

4. (ca. kl. 10:30) Regeringens vårändringsbudget
Information
Kabinettssekreterare Annika Söder
Statssekreterare Ulrika Modéer
PM

5. Justering av protokoll
Protokoll 2015/16:35

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (UU10)
Fortsatt beredning
Förslag till betänkande 2015/16:UU10

7. Europarådet (UU13)
Fortsatt beredning
Förslag till betänkande 2015/16:UU13
Föredragande: Sara Ehrenberg

8. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (UU14)
Fortsatt beredning
Förslag till betänkande 2015/16:UU14
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

9. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Fortsatt beredning
Förslag till betänkande 2015/16:UU15
Föredragande: Fredrik Kirst

10. Norden (UU18)
Fortsatt beredning
Förslag till betänkande 2015/16:UU18
Föredragande: Josefina Kildjer

11. Aktuella EU-frågor
Information
PM
Föredragande: Agota Földes

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 maj kl. 11:00

Bilagor