Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:37 Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2015/16:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37
Datum och tid: 2016-05-10 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Justering
Förslag till betänkande 2015/16:UU15
Föredragande: Fredrik Kirst

2. Avtal om fördjupat partnerskap mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (UU20)
Justering
Förslag till betänkande 2015/16:UU20
Föredragande: Agota Földes

3. Avräkningar från biståndsramen
Information
Statssekreterare Ulrika Modéer
Insatser på ap.33 och 29.2 2013 (underlag från UD)
Insatser på ap.33 och 29.2 2014 (underlag från UD)
Insatser på ap.33 och 29.2 2015 (underlag från UD)
PP-bilder

4. Justering av protokoll
Protokoll 2015/16:36

5. Fråga om ev. yttrande över Vårändringsbudget för 2016
och ekonomisk vårproposition (UU5y)
Fråga om yttrande till FiU
Beredning
PM
Proposition 2015/16:99
Proposition 2015/16:100
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

6. Kanslimeddelanden
Underlag om offentlig utfrågning 7 juni

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 maj kl. 09:30
Bilagor