Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:38 Torsdag 2016-05-12 kl. 09:30

Torsdag 2016-05-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2015/16:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38
Datum och tid: 2016-05-12 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Justering
Förslag till betänkande 2015/16:UU15
Föredragande: Fredrik Kirst

2. Justering av protokoll
Protokoll 2015/16:37

3. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (UU10)
Fortsatt beredning
Förslag till betänkande 2015/16:UU10
Skr. 2015/16:115
Föredragande: Sara Ehrenberg

4. Europarådet (UU13)
Fortsatt beredning
Förslag till betänkande 2015/16:UU13
Redogörelse 2015/16:ER1
Föredragande: Sara Ehrenberg

5. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (UU14)
Fortsatt beredning
Förslag till betänkande 2015/16:UU14
Redogörelse 2015/16:OSSE1
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

6. Norden (UU18)
Fortsatt beredning
Förslag till betänkande 2015/16:UU18
Redogörelse 2015/16:NR1
Skr. 2015/16:90
Föredragande: Josefina Kildjer

7. Vårändringsbudget (UU5y)
Fortsatt beredning
Förslag till yttrande 2015/16:UU5y
Prop. 2015/16:99
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

8. Strategisk exportkontroll 2015 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU19)
Beredning
Förslag till betänkande 2015/16:UU19
Motionshäfte
Skr. 2015/16:114
Föredragande: Fredrik Kirst

9. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering
PM arbetsdokument

10. Kanslimeddelanden
PM underlag om offentlig utfrågning 7 juni

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj kl 09:30

Bilagor