Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:39 Torsdag 2016-05-19 kl. 09:30

Torsdag 2016-05-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2015/16:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:39
Datum och tid: 2016-05-19 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Europarådet (UU13)
Justering
Förslag till betänkande 2015/16:UU13
Redogörelse 2015/16:ER1
Föredragande: Sara Ehrenberg

2. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE) (UU14)

Justering
Förslag till betänkande 2015/16:UU14
Redogörelse 2015/16:OSSE1
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Utrikesrådet Anna-Karin Eneström, UD
Kommenterad dagordning FAC
Kommenterad dagordning GAC

4. Inför kandidaturen till FN:s säkerhetsråd
Information
Utrikesrådet Anna-Karin Eneström, UD

5. Justering av protokoll
Protokoll 2015/16:38

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (UU10)
Fortsatt beredning
Förslag till betänkande 2015/16:UU10
Skr. 2015/16:115
Föredragande: Sara Ehrenberg

7. Strategisk exportkontroll 2015 - krigsmateriel och
produkter med dubbla användningsområden (UU19)

Fortsatt beredning
Förslag till betänkande 2015/16:UU19
Skr. 2015/16:114
Föredragande: Fredrik Kirst

8. Vårändringsbudget (UU5y)
Fortsatt beredning
Förslag till yttrande 2015/16:UU5y
Prop. 2015/16:99
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

9. Kanslimeddelanden

10. Uppföljning av Sveriges krishanteringsförmåga
vid konsulära katastrofinsatser och UD:s reseavrådan

Information
Utredare Lena Sandström
Utvärderings- och forskningssekretariatet
PM
PM

11. (Kl. 15.00) Inför utrikesförvaltningen
Information
Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 maj kl 09:30


Bilagor