Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:40 Torsdag 2016-05-26 kl. 09:30

Torsdag 2016-05-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2015/16:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:40
Datum och tid: 2016-05-26 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (UU10)
Justering
Förslag till betänkande 2015/16:UU10
Skr. 2015/16:115
Föredragande: Sara Ehrenberg

2. Norden (UU18)
Justering
Förslag till betänkande 2015/16:UU18
Redogörelse 2015/16:NR1
Skr. 2015/16:90
Föredragande: Josefina Kildjer

3. Strategisk exportkontroll 2015 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU19)
Justering
Förslag till betänkande 2015/16:UU19
Skr. 2015/16:114
Föredragande: Fredrik Kirst

4. Vårändringsbudget (UU5y)
Justering
Förslag till yttrande 2015/16:UU5y
Prop. 2015/16:99
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

5. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Justering
Förslag till betänkande 2015/16:UU15
Föredragande: Fredrik Kirst

6. Justering av protokoll
Protokoll 2015/16:39

7. Reserapport
Reserapport från Finland

8. Kanslimeddelanden

9. Konsulära frågor m.m.
Information
Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 juni kl. 11:00 i Skandiasalen

Bilagor