Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:41 Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2015/16:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:41
Datum och tid: 2016-06-07 11:00
Plats: Förstakammarsalen

Offentlig utfrågning tillsammans med skatteutskottet om Politiken för global utveckling - skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning
Skr. 2015/16:182 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
Program

Bilagor