Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:42 Torsdag 2016-06-16 kl. 09:30

Torsdag 2016-06-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2015/16:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:42
Datum och tid: 2016-06-16 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
Kommenterad dagordning FAC

2. Kandidaturen till FN:s säkerhetsråd
Information
Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

3. Utrikesförvaltningen
Information
Kabinettssekreterare, Annika Söder, UD

4. Uppföljning och utvärdering
a) Uppföljning av UD:s avrådan från resa
b) Uppföljning av den konsulära krishanteringsförmågan
c) Sveriges kampanj för kandidaturen till FN:s säkerhetsråd
PM

5. Justering av protokoll
Protokollen 2015/16:40 och 2015/16:41
Besöksprotokoll 2015/16:20
Besöksprotokoll 2015/16:21
Besöksprotokoll 2015/16:22
Besöksprotokoll 2015/16:23
Besöksprotokoll 2015/16:24
Besöksprotokoll 2015/16:25
Besöksprotokoll 2015/16:26
Besöksprotokoll 2015/16:27
Besöksprotokoll 2015/16:28
Besöksprotokoll 2015/16:29
Besöksprotokoll 2015/16:30

6. Aktuella EU-frågor
PM
Föredragande: Agota Földes

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Uppdrag att justera dagens protokoll

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 september kl. 09:30

Bilagor