Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:43 Fredag 2016-07-15 kl. 10:00

Fredag 2016-07-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2015/16:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:43
Datum och tid: 2016-07-15 10:00
Plats: Skandiasalen (tillsammans med EU-nämnden)

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kabinettssekreterare Annika Söder
Kommenterad dagordning FAC

3. Övriga frågor

4. Uppdrag att justera riksmötets sista protokoll

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 september 2016 kl. 11:00

Bilagor