Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:11 Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:11
Datum och tid: 2016-11-29 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. a) Sveriges ordförandeskapsperiod i FN:s säkerhetsråd
i januari 2017
Information
PM
Utrikesminister Margot Wallström, UD

b) Uppföljning av EGS med fokus på genomförandet inom
området säkerhet och försvar
(Återrapport från FAC och
förberedelser inför ER)
Information
PM EGS
Utrikesminister Margot Wallström, UD

c) Presidentvalet i USA (och konsekvenser för Sverige)
Information
Utrikesminister Margot Wallström, UD

2. Föredragning om utvecklingen i Turkiet
Information
Paul Levin, Stockholms universitet
Bitte Hammargren, Utrikespolitiska institutet

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 december 2016 kl. 09:30Bilagor