Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:13 Torsdag 2016-12-08 kl. 09:30

Torsdag 2016-12-08 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:13
Datum och tid: 2016-12-08 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:12

2. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Utrikesrådet Anna-Karin Eneström, UD
Kommenterad dagordning (FAC)

3. Inför allmänna rådet (GAC)
Information
Utrikesrådet Anna-Karin Eneström, UD
Kanslichefen Johan Krafft, UD
Kommenterad dagordning (GAC)

4. Program för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd
2017-2018
Information
Utrikesrådet Anna-Karin Eneström, UD

5. EU:s stöd till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande
extremism (UU3y)

Fortsatt beredning
Förslag till yttrande 2016/17:UU3y
Föredragande: Britt-Marie Hartvig/Josefina Kildjer

6. Kanslimeddelande

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 december 2016 kl. 11:00

Bilagor