Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:14 Tisdag 2016-12-13 kl. 11:00

Tisdag 2016-12-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:14
Datum och tid: 2016-12-13 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Ryssland och Ukraina
Information
- Generalmajor Gunnar Karlson, MUST

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:13

3. EU:s stöd till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande
extremism (UU3y)
Justering
Förslag till yttrande 2016/17:UU3y (Kompletteras innan
sammanträdet)
Föredragande: Britt-Marie Hartvig/Josefina Kildjer

4. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda
2030 (PGU) (UU5)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2015/16:182 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU5
Föredragande: Fredrik Kirst

5. Kanslimeddelanden

6. Reseberättelse
Utrikes- och försvarsutskottens delegation till
GUSP-GSFP konferens i Bratislava
Minnesanteckningar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 januari 2017 kl. 09:30

Bilagor