Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2017-01-12 kl. 08:00

Torsdag 2017-01-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:15
Datum och tid: 2017-01-12 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:14
Besöksprotokoll 2016/17:7

2. a) Politiken för global utveckling (PGU)
Information
- Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin, UD

b) Uppföljning av högnivåmötet i Nairobi om
biståndseffektivitet
- Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin, UD

3. (Kl. 09:15) a) Utrikesförvaltningen och UD:s ekonomi
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

b) Inför utrikesrådet (FAC)
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
Kommenterad dagordning
Reviderad kommenterad dagordning

4. (Kl. 10:45) Politiken för global utveckling (PGU)
Information
- Utredningssekreterare Eva Mineur, EBA
- Torgny Holmgren, ledamot, EBA
- Lisa Roman, författare till rapporten
Rapport Sustaining a Development Policy

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 januari 2017 kl. 09:30

Bilagor