Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:16 Torsdag 2017-01-19 kl. 09:30

Torsdag 2017-01-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:16
Datum och tid: 2017-01-19 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Arbetet i FN:s säkerhetsråd
Information
- Chef FN-enheten Efraim Gomez, UD
Säkerhetsrådets månadsprogram januari
2017 års januarirapporter
Preliminärt arbetsprogram januari
Preliminärt arbetsprogram februari
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd vecka 1
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd vecka 2
Snabbrapport FN:s säkerhetsråd
Utrikesministerns anförande 10 januari 2017
Utrikesministerns pressmeddelande 10 januari 2017
Generalsekreterarens kommentar januari 2017
Ukrainas noteringar vid Öppna debatten i FN:s säkerhetsråd

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:15

3. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda
2030 (PGU) (UU5)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2015/16:182 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU5
Föredragande: Fredrik Kirst

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 januari 2017 kl. 11:00

Bilagor