Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:17 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:17
Datum och tid: 2017-01-24 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Information om Ryssland
Forskningsledare Gudrun Persson, FOI
Fredrik Westerlund, FOI
Susanne Oxenstierna, FOI
Rapport

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:16

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 januari 2017 kl. 09:30

Bilagor