Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-01-26 kl. 09:30

Torsdag 2017-01-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:18
Datum och tid: 2017-01-26 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:17

2. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda
2030 (PGU) (UU5)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2015/16:182 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU5
Föredragande: Fredrik Kirst

3. Kommissionens arbetsprogram 2017
Beredning
Kommissionens arbetsprogram 2017
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Faktapromemoria 2016/17:FPM30
Förslag till utlåtande 2016/17:UU4
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. Beslut om utskottsresor
PM Information om resor

5. Kanslimeddelanden
- PM Internationella händelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 februari 2017 kl. 08:00

Bilagor