Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:19 Torsdag 2017-02-02 kl. 08:00

Torsdag 2017-02-02 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:19
Datum och tid: 2017-02-02 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och
humanitärt bistånd
Information
Skrivelse 2016/17:60
PP-bilder
World Development Report 2017
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin, UD

2. Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet
inom biståndet
Information
Skrivelse 2016/17:64
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin, UD

3. (Kl. 09:00) World Development report 2017: Governance and
the Law
Information
Director for Governance Global Practice Deborah Wetzel
World Bank Group
CV
PP-bilder
World Development Report 2017

4. (Kl. 09:45) Information inför utrikesrådet (FAC)
Utrikesrådet Anna-Karin Eneström, UD
Information
Kommenterad dagordning

5. Arbetet i FN:s säkerhetsråd
Information
SR ordförande prio redovisning
SR ordförande produkter
Provisional Programme February 2017
FN säkerhetsråd v 3
FN säkerhetsråd v 4
Chef FN-enheten Efraim Gomez, UD

6. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:18
Besöksprotokoll 2016/17:8

7. Kommissionens arbetsprogram 2017 (UU4)
Fortsatt beredning
COM(2016) 710
Faktapromemoria 2016/17:FPM30
Förslag till utlåtande 2016/17:UU4
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

8. Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och
långsiktighet inom biståndet (UU8)
Beredning
Skrivelse 2016/17:64 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU8
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

9. Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och
humanitärt bistånd (UU11)
Beredning
Skrivelse 2016/17:60
Förslag till betänkande 2016/17 (UU11)
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

10. Konsulär Krisberedskap (UU12)
Beredning
Skrivelse 2016/17:53
RiR 2016:13
Förslag till betänkande 2016/17:UU12
Föredragande: Moa Larsson

11. Makroekonomiskt stöd till republiken Moldavien
Subsidiaritetsprövning
Beredning
COM(2017)14 final
PM sub. prövning KOM(2017) 14
PM sub. prövning UU
Föredragande: Josefina Kildjer

12. Aktuella EU-frågor
PM

13. Kanslimeddelanden

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 februari 2017 kl. 09:30

Bilagor