Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:2 Tisdag 2016-09-27 kl. 11:00

Tisdag 2016-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:2
Datum och tid: 2016-09-27 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Kostnader för Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd
och förberedelser inför perioden i FN:s säkerhetsråd
Information
Kabinettssekreterare Annika Söder
PM

2. FN:s och USA:s toppmöten om migration
och flyktningströmmar
Information
Kabinettssekreterare Annika Söder

3. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:1

4. Politiken för global utveckling (PGU) (UU5)
Beredning
Skrivelse 2015/16:182 och motioner
Ev. beslut om yttrande
PM
Föredragande: Fredrik Kirst

5. En integrerad EU-politik för Arktis (UU6)
Fortsatt beredning
JOIN(2016) 21 final
Faktapromemoria
Förslag till utlåtande 2016/17:UU6
Föredragande: Agota Földes

6. Hybridhot (UU1y)
Fortsatt beredning
Förslag till yttrande 2015/16:UU1y
Föredragande: Josefina Kildjer

7. Aktuella EU-frågor
PM
Föredragande: Agota Földes, Josefina Kildjer

8. Upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet
och fred
Subsidiaritetsprövning
Ev justering
KOM(2016)447
Faktapromemoria
PM
Föredragande: Agota Földes

9. Nytt regelverk om offentlig upphandling
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet
Proposition 2015/16:195 och motioner
Beredning
PM
Föredragande: Martin Brothén

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 29 september 2016 kl. 11.00

Bilagor