Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:21 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:21
Datum och tid: 2017-02-21 11:00
Plats: Skandiasalen

1. FN-konferens om världshaven
Information (tillsammans med Miljö-och jordbruksutskottet)
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin, UD
PM

2. Ny strategi för humanitärt bistånd
Information
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin, UD

3. Förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet
Information
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin, UD

4. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:20

5. Kanslimeddelande

6. Övriga frågor

Bilagor