Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-02-23 kl. 08:00

Torsdag 2017-02-23 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22
Datum och tid: 2017-02-23 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. (Kl. 08:00) Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens
principer i svensk utrikespolitik
Information
- Utrikesminister Margot Wallström, UD

2. Ryssland
Information
- Utrikesminister Margot Wallström, UD

3. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:21

4. (Kl. 09:00) Kommissionens arbetsprogram 2017 (UU4)
Fortsatt beredning
KOM(2016) 710
Faktapromemoria 2016/17:FPM30
Förslag till utlåtande 2016/17:UU4
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

5. Konsulär krisberedskap (UU12)
Beredning
Skrivelse 2016/17:53
RiR 2016:13
Förslag till betänkande 2016/17:UU12
Föredragande: Moa Larsson

6. (Kl. 09:30) Förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet
Information
- Företrädare för Migrationsverket

7. (Kl. 10:15) Arbetet i FN:s säkerhetsråd
Information
- Chef FN-enheten Efraim Gomez, UD
Preliminärt arbetsprogram februari
Preliminärt arbetsprogram mars
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd vecka 5
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd vecka 6
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd vecka 7

8. (Kl. 11:00) Förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet
Information
- Företrädare för Concord

9. Reseberättelser
Utrikesutskottets delegationer till Armenien och Georgien
Reserapport Armenien
Reserapport Georgien

10. Uppföljning av regleringsbreven för 2016 (UO5 och UO7)
PM
Föredragande: Agota Földes

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 mars 2017 kl. 09:30

Bilagor