Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-03-02 kl. 09:30

Torsdag 2017-03-02 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:23
Datum och tid: 2017-03-02 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:22

2. Kommissionens arbetsprogram 2017
Justering
KOM(2016) 710
Faktapromemoria 2016/17:FPM30
Förslag till utlåtande 2016/17:UU4
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

3. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kommenterad dagordning
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

4. EU:s arbete med GSFP
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

5. Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och
långsiktighet inom biståndet (UU8)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:64 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU8
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

6. Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och
humanitärt bistånd (UU11)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:60 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU11
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

7. Konsulär krisberedskap (UU12)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:53
RiR 2016:13
Förslag till betänkande 2016/17:UU12
Föredragande: Moa Larsson

8. Kanslimeddelande

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 11:00

Bilagor