Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:24 Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:24
Datum och tid: 2017-03-14 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och
långsiktighet inom biståndet (UU8)
Justering
Skrivelse 2016/17:64 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU8
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

2. Konsulär krisberedskap (UU12)
Justering
Skrivelse 2016/17:53
RiR 2016:13
Förslag till betänkande 2016/17:UU12
Föredragande: Moa Larsson

3. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:23

4. Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och
humanitärt bistånd (UU11)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:60 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU11
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. (Kl. 12.00) Utvecklingen i Syrien och Irak och bekämpandet
av Daesh
Information (tillsammans med FöU)
Generalmajor och chef Gunnar Karlsson, Must

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 mars 2017 kl. 08:00

Bilagor