Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-03-16 kl. 08:00

Torsdag 2017-03-16 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:25
Datum och tid: 2017-03-16 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. (Kl. 08:00) Nästa steg för en hållbar europeisk
framtid – EU:s åtgärder för en hållbar framtid
Information
KOM(2016) 739
2016/17:FPM35
– Statssekreterare Ulrika Modéer, UD

2. Förslag till ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling
Information
KOM(2016) 740
2016/17:FPM51
– Statssekreterare Ulrika Modéer, UD

3. Ett förnyat partnerskap med länderna i Afrika, Västindien
och Stillahavsområdet
Information
JOIN(2016) 52
2016/17:FPM71
– Statssekreterare Ulrika Modéer, UD

4. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:24

5. Kanslimeddelanden

6. (Kl. 09:30) Afghanistanutredningen
Information
SOU 2017:16
– Särskild utredare Tone Tingsgård

7. (Kl. 10:30) Utvecklingen i och utvecklingssamarbetet med
Afghanistan
Information
– Biträdande chef Erik Widman, UD

8. (Kl. 11:00) Utvecklingen i och utvecklingssamarbetet med
Afghanistan
Information
– Enhetschef Emma Nilenfors, Sida

9. (Kl. 11:30) Utvecklingen i och utvecklingssamarbetet med
Afghanistan
Information
– Generalsekreterare Anna-Karin Johansson,
Svenska Afghanistankommittén

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 mars 2017 kl. 11:00

Bilagor