Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:26 Tisdag 2017-03-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26
Datum och tid: 2017-03-21 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Arbetet i FN:s säkerhetsråd
Information
Enhetschefen FN-enheten Efraim Gomez, UD
FN-ambassadör Olof Skoog, UD
UD rapport vecka 8
UD rapport vecka 9
UD rapport vecka 10
Provisional Programme
Månadsplanerig för april

2. UD:s utvärdering av kampanjen för FN:s säkerhetsråd
Information
Intern utvärderare av arbetet SR-kandidaturen, Anders Lidén, UD
Slutsatser från utvärdering (underlag från RK)

3. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:25
Besöksprotokoll 2016/17:9

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 mars kl. 09:30


Bilagor