Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-03-23 kl. 09:30

Torsdag 2017-03-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:27
Datum och tid: 2017-03-23 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:26

2. Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och
humanitärt bistånd (UU11)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:60 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU11
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Europarådet (UU13)
Beredning
Skrivelse 2016/17:12 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU13
Föredragande: Moa Larsson

4. Utskottsresa till New York 21-25 maj 2017
Ev. beslut
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 mars 2017 kl. 11:00

Bilagor