Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:28 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:28
Datum och tid: 2017-03-28 11:00
Plats: Skandiasalen

1. Föredragning om IMF:s och Världsbankens årsmöten
Information (tillsammans med Finansutskottet)
Det världsekonomiska läget samt policyfrågor IMF
- Finansminister Magdalena Andersson
Policyfrågor IMF
- Riksbankens chef Stefan Ingves
Policyfrågor Världsbanksgruppen
- Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
PM

2. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 mars 2017 kl. 09:30

Bilagor