Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-03-30 kl. 09:30

Torsdag 2017-03-30 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29
Datum och tid: 2017-03-30 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:27 och 2016/17:28

2. Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och
humanitärt bistånd (UU11)
Justering
Skrivelse 2016/17:60 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU11
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kommenterad dagordning
– Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

4. Europarådet (UU13)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:12 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU13
Föredragande: Moa Larsson

5. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
i svensk utrikespolitik (UU15)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:62 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU15
Föredragande: Fredrik Kirst

6. Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE) (UU14)
Beredning
Skrivelse 2016/17:11, redogörelse 2016/17:OSSE1 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU14
Föredragande: Josefina Kildjer

7. Interparlamentariska unionen (IPU) (UU16)
Beredning
Redogörelse 2016/17:RS3
Förslag till betänkande 2016/17:UU16
Föredragande: Moa Larsson

8. Den parlamentariska församlingen för Unionen för
Medelhavet (PA-UfM) (UU17)
Beredning
Redogörelse 2016/17:RS2
Förslag till betänkande 2016/17:UU17
Föredragande: Josefina Kildjer

9. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (UU10)
Fråga om att ge övriga utskott och EU-nämnden tillfälle att yttra sig
Skrivelse 2016/17:115 och motioner
Vitboken om EU:s framtid
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

10. Utskottsresa
Ev. beslut

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 april 2017 kl. 11:00.

Bilagor