Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:3 Torsdag 2016-09-29 kl. 11:00

Torsdag 2016-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:3
Datum och tid: 2016-09-29 11:00
Plats: Skandiasalen

Kl. 11:00 tillsammans med finansutskottet
1. Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöte
- Finansminister Magdalena Andersson
- Riksbankschef Stefan Ingves
- Statssekreterare Ulrika Modéer
PM inför föredragning

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 oktober kl. 09:30

Bilagor