Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:30 Tisdag 2017-04-18 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:30
Datum och tid: 2017-04-18 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:29

2. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
i svensk utrikespolitik (UU15)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:62 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU15
Föredragande: Fredrik Kirst

3. Interparlamentariska unionen (IPU) (UU16)
Fortsatt beredning
Redogörelse 2016/17:RS3
Förslag till betänkande 2016/17:UU16
Föredragande: Moa Larsson

4. Den parlamentariska församlingen för Unionen för
Medelhavet (PA-UfM) (UU17)
Fortsatt beredning
Redogörelse 2016/17:RS2
Förslag till betänkande 2016/17:UU17
Föredragande: Josefina Kildjer

5. Skrivelse 75
Beredning
Skrivelse 2016/17:75
Redogörelse 2016/17:RS¤
PM Skrivelse 75
Föredragande: Josefina Kildjer

6. Uppföljning av regleringsbreven för 2016 (UO5 och UO7)
PM
Föredragande: Agota Földes

7. Fråga om ev. sammansatt utrikes- och försvarsutskott
(UFöU)

Ev. beslut
Prop. 2016/17:127

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 april 2017 kl. 09:30.

Bilagor