Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-04-20 kl. 09:30

Torsdag 2017-04-20 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:31
Datum och tid: 2017-04-20 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:30

2. Europarådet (UU13)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:12 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU13
Föredragande: Moa Larsson

3. Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE) (UU14)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:11, redogörelse 2016/17:OSSE1 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU14
Föredragande: Josefina Kildjer

4. Norden (UU3)
Beredning
Skrivelse 2016/17:90, redogörelse 2016/17:NR1 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU3
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

5. Utskottsresa
Ev. beslut

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 april 2017 kl. 11:00

Bilagor