Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:32 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:32
Datum och tid: 2017-04-25 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Interparlamentariska unionen (IPU) (UU16)
Justering
Redogörelse 2016/17:RS3
Förslag till betänkande 2016/17:UU16
Föredragande: Moa Larsson

2. Den parlamentariska församlingen för Unionen för
Medelhavet (PA-UfM) (UU17)
Justering
Redogörelse 2016/17:RS2
Förslag till betänkande 2016/17:UU17
Föredragande: Josefina Kildjer

3. Turkiet och Syrien
Information
Utrikesrådet Anna-Karin Eneström, UD

4. Arbetet i FN:s säkerhetsråd
Information
- Tomas Wiklund, gruppchef, FN-enheten, UD
- Karin Bolin, kansliråd, FN-enheten, UD
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd v12
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd v13
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd v14
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd v15
Provisional programme April
Provisional programme May

5. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
i svensk utrikespolitik (UU15)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:62 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU15
Föredragande: Fredrik Kirst

6. Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU9)
Beredning
Skrivelse 2016/17:114
Förslag till betänkande 2016/17:UU9
Föredragande: Fredrik Kirst

7. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (UU10)
Beredning
Skrivelse 2016/17:115
Förslag till betänkande 2016/17:UU10
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

8. Vitboken om EU:s framtid (UU18)
Beredning
KOM(2017) 2025 final
Faktapromemoria 2016/17:81
Förslag till utlåtande 2016/17:UU18
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

9. Överlämnande av prop. 2016/17:177 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)
till sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
Beslut

10. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott
Beslut

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 maj 2017 kl. 09.30Bilagor