Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:33 Torsdag 2017-05-04 kl. 08:00

Torsdag 2017-05-04 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:33
Datum och tid: 2017-05-04 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. (Kl. 08:00-09:00) Brexit och rättsstatsfrågor
Information
- EU- och handelsminister Ann Linde, UD

2. (Kl. 09:30) Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:30, protokoll 2016/17:31 och protokoll 2016/17:32

3. Europarådet (UU13)
Justering
Skrivelse 2016/17:12 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU13
Föredragande: Moa Larsson

4. Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE) (UU14)
Justering
Skrivelse 2016/17:11, redogörelse 2016/17:OSSE1 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU14
Föredragande: Josefina Kildjer

5. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
i svensk utrikespolitik (UU15)
Justering
Skrivelse 2016/17:62 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU15
Föredragande: Fredrik Kirst

6. Norden (UU3)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:90, redogörelse 2016/17:NR1 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU3
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

7. Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU9)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:114
Förslag till betänkande 2016/17:UU9
Föredragande: Fredrik Kirst

8. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (UU10)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:115
Försvarsutskottets yttrande
Förslag till betänkande 2016/17:UU10
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

9. Vitboken om EU:s framtid (UU18)
Fortsatt beredning
KOM(2017) 2025 final
Faktapromemoria 2016/17:81
Finansutskottets yttrande
Skatteutskottets yttrande
Försvarsutskottets yttrande
Trafikutskottets yttrande
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande
EU-nämndens yttrande
Förslag till utlåtande 2016/17:UU18
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

10. Aktuella EU-frågor
PM
EU-agenda för migration
FAC Strategi för Syrien
Maltadeklarationen

11. Kanslimeddelanden

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 maj 2017 kl. 09:30

Bilagor