Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-05-11 kl. 09:30

Torsdag 2017-05-11 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:34
Datum och tid: 2017-05-11 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
Kommenterad dagordning
JOIN(2017) 17
JOIN(2017) 150
SWD(2017) 151

2. FAC-utveckling
Information
Statssekreterare Ulrika Modéer, UD
Kommenterad dagordning
Faktapromemoria 2016/17:71
Faktapromemoria 2016/17:51
Faktapromemoria 2015/16:14

3. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:33

4. Norden (UU3)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:90, redogörelse 2016/17:NR1 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU3
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

5. Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och
produkter med dubbla användningsområden (UU9)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:114
Förslag till betänkande 2016/17:UU9
Föredragande: Fredrik Kirst

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (UU10)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:115
Försvarsutskottets yttrande
Förslag till betänkande 2016/17:UU10
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

7. Vitboken om EU:s framtid (UU18)
Fortsatt beredning
KOM(2017) 2025 final
Faktapromemoria 2016/17:81
Förslag till utlåtande 2016/17:UU18
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

8. Fråga om ev. yttrande över Vårändringsbudget för 2017
och Årsredovisning för staten 2016 (UU1y)
Fråga om yttrande till FiU
Beredning
PM
Proposition 2016/17:99
Skrivelse 206/17:101
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

9. Beslut om resa

9. Kanslimeddelanden

10. Återrapport från delegationsresa till Mali

11. Återraport från Gusp/Gsfp-konferensen på Malta
PM

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 maj 2017 kl. 09:30

Bilagor