Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:35 Torsdag 2017-05-18 kl. 09:30

Torsdag 2017-05-18 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:35
Datum och tid: 2017-05-18 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:34

2. Norden (UU3)
Justering
Skrivelse 2016/17:90, redogörelse 2016/17:NR1 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU3
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

3. Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och
produkter med dubbla användningsområden (UU9)
Justering
Skrivelse 2016/17:114 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU9
Föredragande: Fredrik Kirst

4. Arbetet i FN:s säkerhetsråd
Information
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd vecka 16
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd vecka 17
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd vecka 18
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd vecka 19
Preliminärt arbetsprogram i säkerhetsrådet maj
Preliminärt arbetsprogram i säkerhetsrådet juni
- Kansliråd Tomas Wiklund, UD

5. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (UU10)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:115 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU10
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

6. Vitboken om EU:s framtid (UU18)
Fortsatt beredning
KOM(2017) 2025 final
Faktapromemoria 2016/17:81
Förslag till utlåtande 2016/17:UU18
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

7. Återrapport från delegationsresa till Mali

8. Återrapport från delegationsresa till Irak

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. (Kl. 13:00) Vitboken om EU:s framtid
Information i Förstakammarsalen (med närvaro från övriga utskott och
EU-nämnden)
- EU-kommissionär Cecilia Malmström

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 juni 2017 kl. 09:30

Bilagor