Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:36 Torsdag 2017-06-01 kl. 08:00

Torsdag 2017-06-01 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:36
Datum och tid: 2017-06-01 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Arbete efter mordet på Zaida Catalán
Information
Kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepartementet

2. Sveriges deltagande i RSM i Afghanistan
Information (tillsammans med Försvarsutskottet)
Kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepartementet
Departementsråd Magnus Bergman, Försvarsdepartementet
Generallöjtnant Dennis Gyllensporre, Försvarsmakten

3. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:35
Besöksprotokoll 2016/17:10
Besöksprotokoll 2016/17:11

4. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (UU10)
Justering
Skrivelse 2016/17:115 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU10
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

5. Vitboken om EU:s framtid (UU18)
Justering
KOM(2017) 2025 final
Faktapromemoria 2016/17:81
Förslag till utlåtande 2016/17:UU18
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 juni 2017 kl. 08:00

Bilagor