Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-06-15 kl. 09:00

Torsdag 2017-06-15 kl. 09:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:37
Datum och tid: 2017-06-15 09:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:36 och besöksprotokoll 2016/17:12
och 2016/17:13

2. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kommenterad dagordning
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

3. Arbetet i FN:s säkerhetsråd
Information
- Enhetschef FN-enheten Efraim Gomez, UD
- Kansliråd Tomas Wiklund, UD
Preliminärt arbetsprogram juni
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd vecka 20
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd vecka 21
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd vecka 22
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd vecka 23

4. Uppföljning av kampanjen för Sveriges
säkerhetsrådskandidatur
Information
- Extern utredare Ulrika Cronenberg Mossberg
Rapport
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

5. Aktuella EU-frågor
PM

6. Utskottsresa till New York 2-8 oktober 2017
Ev. beslut
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

7. Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens
sommaruppehåll 2017

8. Återrapport från utskottsresa till New York
Reserapport
Program

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 juli 2017 kl. 09:30

Bilagor