Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:38 Torsdag 2017-07-13 kl. 09:30

Torsdag 2017-07-13 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:38
Datum och tid: 2017-07-13 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:37

2. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kommenterad dagordning
Utrikesminister Margot Wallström, UD

3. Arbetet i FN:s säkerhetsråd
Information
Översikt ordförandeskap 2017
Månadsprogram juli 2017
Program 2017-2018
Utrikesminister Margot Wallström, UD

4. FN-avtal om globalt kärnvapenförbud
Information
Avtal om kärnvapenförbud
KVP kronologi
Utrikesminister Margot Wallström, UD

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Uppdrag att justera riksmötets sista protokoll

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 september 2017 kl. 09:30

Bilagor