Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:4 Torsdag 2016-10-13 kl. 09:30

Torsdag 2016-10-13 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:4
Datum och tid: 2016-10-13 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Hybridhot (UU1y)
Justering
Förslag till yttrande 2015/16:UU1y
Föredragande: Josefina Kildjer

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:2 och 2016/17:3

3. Kanslimeddelanden

4. Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap
förutsättningar för effektiv insats? (RiR 2016:13)
Information
Riksrevisor Margareta Åberg, RiR
Rapport

5. Ett förutsägbart bistånd trots en osäker finansiering
(RiR 2016:17)
Information
Riksrevisor Margareta Åberg, RiR
Rapport

6. Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete
Information
Riksrevisor Margareta Åberg, RiR

7. Konsulär krisberedskap och UD:s reseavrådan
Information
Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
Rapport RiR 2016:13
Rapport konsulära krishanteringsförmåga
Rapport UD:s avrådan från resan

8. Inför urikesrådet (FAC)
Information
Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
Kommenterad dagordning

9. Upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred
Information
Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
KOM(2016) 447
2015/16:FPM123
En ny partnerskapsram med tredjeländer inom den europeiska
migrationsagendan

Information
Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
KOM(2016) 385
2015/16:FPM112

10. (Ca kl. 11.45) Arktis
Information
Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
Join(2016) 21 final
2015/16:FPM89

11. Utgiftsområde 1, Utrikesförvaltningen
Information
Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
Budgetpropositionen, UO1

12. Utgiftsområde 5, Internationell samverkan
Information
Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
Budgetpropositionen

13. Utrikesförvaltningen (UU2y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Förslag till yttrande 2015/16:UU2y
Budgetpropositionen, UO1 och motioner
Föredragande: Fredrik Kirst

14. Höständringsbudgeten
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
PM
Höständringsbudgeten
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

15. Ramarna för utgiftsområde 5 och 7
Beredning
PM
Budgetspropositionen, UO5 och motioner
Budgetspropositionen, UO7 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

16. Övriga frågor

17. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 oktober 2016 kl. 09:30

Bilagor