Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:6 Torsdag 2016-10-20 kl. 09:30

Torsdag 2016-10-20 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:6
Datum och tid: 2016-10-20 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:4
Besöksprotokoll 2016/17:1 och 2016/17:2

2. Upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet
och fred
Subsidiaritetsprövning
Justering
PM
KOM(2016) 447
2015/16:FPM123
Föredragande: Agota Földes

3. Arktis (UU6)
Fortsatt beredning
Join (2016) 21 final
2015/16:FPM89
Förslag till utlåtande 2016/17:UU6
Föredragande: Agota Földes

4. Internationella valutafonden och Världsbanken (IMF/WB)
(UU7)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2015/16:145 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU7
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

5. Utgiftsområde 1 Utrikesförvaltningen (UU2y)
Fortsatt beredning
Budgetproposition UO1
Förslag till yttrande 2016/17:UU2y
Föredragande: Fredrik Kirst

6. Subsidiaritetsärenden (UU5y)
Beredning
PM om utskottets subsidiaritetsärenden
Föredragande: Agota Földes

7. Kanslimeddelanden

8. Reseberättelse
Utrikes- och försvarsutskottens delegation till
GUSP-GSFP konferens i Haag

9. Övriga frågor

(Kl. 15:00)
10. Budgetproposition 2017 Utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd och höständringsbudget
Information
- Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin

11. Policyramverk för Sveriges utvecklingssamarbete
- Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin

12. Utfall och uppföljning av det humanitära toppmötet i
Istanbul
Information
2015/16:FPM13
Sweden´s national commitments
World Humanitarian Summit - Chair´s Summary
- Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 oktober kl. 09:30

Bilagor