Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:7 Torsdag 2016-10-27 kl. 09:30

Torsdag 2016-10-27 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:7
Datum och tid: 2016-10-27 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Arktis (UU6)
Justering
Join (2016) 21 final
2015/16:FPM89
Förslag till utlåtande 2016/17:UU6
Föredragande: Agota Földes

2. Utgiftsområde 1 Utrikesförvaltningen (UU2y)
Justering
Budgetproposition UO1 och motioner
Förslag till yttrande 2016/17:UU2y
Föredragande: Fredrik Kirst

3. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:5
Besöksprotokoll 2016/17:3

4. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Information
Vikarierande GD, Marie Ottosson, Sida
Budgetspropositionen, UO7 och motioner

5. Internationella valutafonden och Världsbanken (IMF/WB)
(UU7)

Fortsatt beredning
Skrivelse 2015/16:145 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU7
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

6. Utgiftsområde 5, Internationell samverkan (UU1)
Beredning
Förslag till betänkande 2016/17:UU1
Budgetspropositionen, UO5 och motioner
Föredragande: Fredrik Kirst

7. Utgiftsområde 7, Internationellt bistånd (UU2)
Beredning
Förslag till betänkande 2016/17:UU2
Budgetspropositionen, UO7 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

8. Kanslimeddelanden

9. Fråga om ev. sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Ev. beslut om sammansatt utskott med försvarsutskottet med
anledning av aviserade propositioner om dels fortsatt svenskt
deltagande i RSM Afghanistan, dels fortsatt svenskt deltagande
i den militära utbildningsinsatsen i Irak.

10. Övriga frågor

11. (Ca. kl. 11.00) Utredningen Säkerhet i ny tid (SOU 2016:57)
Information
SOU 2016:57
Ambassadör Krister Bringeus

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 november 2016 kl. 08.00Bilagor